نوشته‌ها

پالایشگاه انواع قیر گیلسونایت

پالایشگاه انواع قیر گیلسونایت با جداسازی این محصول و عرضه آن در چرخه مصرف بازدهی های خوبی را امکان پذیر کرده است.
 بازدهی در بازار خرید و فروش یک کالا از مهم ترین نتیجه های موجود می باشد که می تواند مسیر تولید و خرید و فروش کارخانه ها را بهبود بخشد. در این خصوص می توان شاهد این موضوع بودکه بزرگترین پالایشگاه های تولید انواع قیر گیلسونایت در بازار ایران با عرضه بهترین نمونه های قیر گیلسونایت تولید شده توانسته اند بازدهی خوبی را در بخش خرید و روش قیر گیلسونایت به همراه داشته باشند و مسیر مناسبی را برای این محصول ترسیم نمایند.