نوشته‌ها

صادر کننده عمده قیر بسته بندی

صادر کننده عمده قیر بسته بندی به کشور های آفریقایی امکان عرضه این محصول را به صورت بشکه ای در بشکه های مخصوص خواهد داشت.
 قاره آفریقا یکی از بزرگترین قاره های مصرف کننده قیر تولید شده در بازار ایران می باشد. بهترین نمونه های قیر بسته بندی تولید شده در ایران با توجه به مصرف شرکت های آفریقایی در بشکه ها و کیسه های مخصوص بارگیری شده و در این قاره عرضه می گردد. خرید بهترین نمونه قیر بسته بندی از ایران و عرضه آن به سایر کشور های مصرف کننده توسط این شرکت بازرگانی و بزرگترین تولید کننده و صادر کننده عمده قیر بسته بندی باکیفیت در ایران انجام می شود.